Pletdannelser

Lakeringsfejl

Enkeltvise pletter i lakeringen

Pletdannelser

Definition

Enkeltvise pletter i lakeringen.

Årsag

  • Påvirkninger fra aggressive substanser fx støvaflejringer i nærheden af kalk og cementfabrikker, for koncentrerede rengøringsmidler, fugleeskrementer o.lign.

Undgås således

  • Kan dårligt undgås.

Udbedring

  • Pletterne fjernes ved polering. Lykkes det ikke, slibes fladen, renses med silikonefjerner og lakeres igen.
  • Om nødvendigt slibes ned og bygges op igen.


Har du brug for hjælp ved pletdannelser i lakeringen?

Så kontakt os, vi hjælper dig hurtigt videre.