Vi er ISO certificeret
- Din garanti for at produkter og services er af høj kvalitet

Oversigt

Vores miljøstandard er af stor betydning for vores samarbejde med kunder og andre interessenter, da den sikrer, at vi lever op til alle miljømæssige krav og love.

Baden-Jensens ledelsessystem er blevet certificeret!

Baden-Jensen A/S har siden 2009 været miljøcertificeret i henhold til den internationalt anerkendte ISO 14001 standard. I september 2018 blev standarden opgraderet til den nye standard ISO 14001:2015. Vores miljøstandard er af stor betydning for vores samarbejde med kunder og andre interessenter, da den sikrer, at vi lever op til alle miljømæssige krav og love.

Endvidere er vi efter en grundig gennemgang og tilretninger af firmaets arbejdsprocesser blevet certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Det betyder, at vi har helt styr på vores processer, og som hjælper os med at sikre, at vi imødekommer vores kunders behov. Desuden sikrer den højeste kvalitet og bedst mulige service samt at vi kontinuerligt forbedrer vores arbejdsgange.

Begge standarder sikrer systematik, ensartethed og løbende forbedring i- og af virksomhedens håndtering af kvalitet og miljø. Desuden er begge standarder blevet recertificeret i 2021.

Auditor fra Intertek konkluderede, at der har været tale om et grundigt forarbejde med opgradering og implementering, og har absolut tillid til, at Baden-Jensen A/S kan og vil drive systemet effektivt – både i relation til virksomheden, til kunder og øvrige interessenter samt i overensstemmelse med standardernes krav.

Vil du høre mere om vores ISO certificering? Så udfyld formularen