Erfaringer og kompetencer
styrker vores virksomhed

Oversigt

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S har det overordnede ansvar for selskabet - herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S

Bestyrelsen består af én bestyrelsesformand, samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges ud fra faglige kompetencer og erfaring i erhvervslivet.

Valg til bestyrelsen foregår jf. vedtægterne, og der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder, samt én generalforsamling årligt i Baden-Jensen A/S.

Bestyrelsens primære funktion er at fastlægge den overordnede strategi for Baden-Jensen A/S, samt at støtte og vejlede virksomhedens daglige ledelse. Bestyrelsen agerer endvidere effektiv sparringspartner på centrale erhvervsmæssige forhold, herunder strategi, økonomi, samt eksisterende og nye forretningsområder.

Bestyrelsen bærer det formelle ansvar for, at virksomheden til enhver tid er korrekt og ansvarligt drevet, samt i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S

Finn Baden-Jensen

Bestyrelsesformand

Martin Baden-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Claus Mundus-Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Casper Clemens

Bestyrelsesmedlem

Ulrik Nørskov

Revisor

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S:

  • Bestyrelsesformand: Finn Baden-Jensen
  • Bestyrelsesmedlem: Martin Baden-Jensen - Direktør Baden-Jensen A/S
  • Bestyrelsesmedlem: Claus Mundus-Pedersen - Partner/Co-Owner af Hansen Toft A/S - Headhunte
  • Bestyrelsesmedlem: Casper Clemens - Direktør hos Scan Global Logistics
  • Revisor: Ulrik Nørskov - Statsautoriseret revisor og medejer ved BUUS JENSEN