Erfaringer og kompetencer
styrker vores virksomhed

Oversigt

Hovedfunktionen for bestyrelsen er at definere den overordnede strategi for Baden-Jensen A/S og at tilbyde støtte og rådgivning til den daglige ledelse af virksomheden.

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S

Baden-Jensen bestyrelse består af én bestyrelsesformand, samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges ud fra faglige kompetencer og erfaring i erhvervslivet.

Valg til bestyrelsen foregår jf. vedtægterne, og der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder, samt én generalforsamling årligt i Baden-Jensen A/S.

Bestyrelsens primære funktion er at fastlægge den overordnede strategi for Baden-Jensen A/S, samt at støtte og vejlede virksomhedens daglige ledelse. Bestyrelsen agerer endvidere effektiv sparringspartner på centrale erhvervsmæssige forhold, herunder strategi, økonomi, samt eksisterende og nye forretningsområder.

Bestyrelsen bærer det formelle ansvar for, at virksomheden til enhver tid er korrekt og ansvarligt drevet, samt i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S

Finn Baden-Jensen

Bestyrelsesformand

Martin Baden-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Casper Clemens

Bestyrelsesmedlem

Ulrik Nørskov

Revisor

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S:

  • Bestyrelsesformand: Finn Baden-Jensen
  • Bestyrelsesmedlem: Martin Baden-Jensen - Direktør Baden-Jensen A/S
  • Bestyrelsesmedlem: Casper Clemens - Direktør hos Scan Global Logistics
  • Revisor: Ulrik Nørskov - Statsautoriseret revisor og medejer ved BUUS JENSEN

Bestyrelsens rolle

Den primære funktionen for bestyrelsen er at definere den overordnede strategi for Baden-Jensen A/S og at tilbyde støtte og rådgivning til den daglige ledelse af virksomheden. Desuden fungerer bestyrelsen som en effektivsamarbejdspartner i vigtige forretningsmæssige spørgsmål, herunder strategi, økonomi og både eksisterende og nye forretningsområder. Bestyrelsen har det formelle ansvar for at sikre, at virksomheden altid drives korrekt og ansvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vores tilgang til ansvarlig ledelse er indlejret i hele organisationen og er en central del af vores forretningsetik og kultur. Vi mener, at denne tilgang er afgørende for vores langsigtede succes som en ansvarlig virksomhed.