Lakeringsfejl

På trods af en omhyggelig klargøring, moderne påføringsteknik og brug af førsteklasses laksystemer kan risikoen for fejl ved en reparationslakering nærmest ikke undgås. Aflevering af en lakering, der er behæftet med fejl, er imidlertid noget et professionelt lakereri ikke kan tillade sig. Udbedring af fejl kan være ret besværligt og tidsrøvende. Hvad er årsagen? Hvilke fejl gjorde vi? Vi har samlet de hyppigste årsager til lakfejl.

En korrekt vurdering af skadestedet er en forudsætning for at kunne fjerne årsagen til lakfejlen. Eksemplerne og løsningsforslagene skal sikre, at du som autolakerere undgår lakeringsfejl, og udelukkende udfører topklasses lakeringsresultater.  

 

Klik på den enkelte lakfejl, og se årsagen, samt hvordan den kan undgås og udbedres: