Fokus på miljøet
i din virksomhed

Oversigt

Vi er eksperter, når det gælder miljø, og som din forretningspartner hjælper vi også gerne dig og din forretning.

Det er vigtigt for os, at tage ansvar for miljøet. Det gør vi bl.a. ved hjælp af vores ISO ledelsessystem.

Men det er lige så vigtigt for os, at vores forretningspartnere også kan leve op de krav, der stilles af myndighederne, og det har vi heldigvis stor erfaring med.

Vi hjælper dig gerne med forskellige miljøopgaver, såsom:

  • Formidling af viden om ”ATEX” lovgivningen
  • Opgørelse af emissionsværdier
  • Udarbejdelse af miljøregnskaber
  • Udarbejdelse af Kemiske APV'er

Giftmeddelelser

Anvendelse af produkter, der indeholder zinkchromat eller imidazol, skal anmeldes til Arbejdstilsynet/Miljøstyrelsen, som udsteder en tilladelse, der gælder for en periode på 3 år. Miljøstyrelsen har nu gjort processen lettere med en online løsning, hvor man kan indsende giftmeddelelsen via Miljøstyrelsens hjemmeside. Online løsningen betyder, at man nu får en kvittering umiddelbart efter at giftmeddelelsen er indtastet og sendt. Samtidig vil man automatisk modtage en påmindelse en måned før en tidligere giftmeddelelse er udløbet.

VOC lovgivning

Pr. 1. januar 2007 trådte EU's produktdirektiv i kraft. Dette direktiv gælder alle autolakererier og afløser det hidtidige emissionsdirektiv. Produktdirektivet betyder også, at Baden-Jensen A/S som lakleverandør udelukkende må sælge autolakprodukter, der overholder nærmere fastsatte grænser for VOC-indholdet i den sprøjteklare blanding. Virksomheder, der lakererer industriemner, må dog fortsat anvende produkter med et indhold af opløsningsmidler, der overstiger VOC-grænserne. Hvis du vælger at bruge produkter med højt opløsningsmiddelindhold, skal du stadig overholde din målemission. Du skal dermed også indsende et detaljeret regnskab for dit forbrug af lakprodukter

Affaldsbortskaffelse

Mange af vores forretningspartnere benytter sig af vores service med bortskaffelse af brugt fortynder. En del af fortynderen regenereres og den del, der ikke kan regenereres, sørger vi for at bortskaffe som farligt affald iht. gældende lovgivning. Vi har de rette kontakter, så vi kan sikre dig en prisgunstig fjernelse af dit fortynderaffald, når det kræves.

Rækkeevne- og emissionsberegning

Har du brug for at kunne dokumentere, hvor stort dit forbrug og emission af opløsningsmidler har været eller forventes at blive i den kommende tid

Skal du bruge vores hjælp til en miljøopgave? Så er du velkommen til at kontakte os