Baden-Jensen har fokus på miljøet i din virksomhed

Vi er eksperter, når det gælder miljø, og hvis du er kunde hos Baden-Jensen, hjælper vi også gerne dig! 

Vi har gennem tiden hjulpet mange af vores kunder med forskellige miljøopgaver, såsom:

  • Udarbejdelse af ansøgninger til det offentlige ved etablering af nye værksteder.
  • Formidling af viden om ”ATEX” lovgivningen.
  • Opgørelse af emissionsværdier og udarbejdelse af miljøregnskaber.
  • Udarbejdelse af miljøregnskaber.

Kontakt os på mail her hvis du vil vide mere eller, hvis du har behov for, at vi hjælper dig nogle af ovenstående punkter.

Vi kan også hjælpe dig på disse områder:

Giftmeddelelser

Anvendelse af produkter, der indeholder zinkchromat eller imidazol, skal anmeldes til Arbejdstilsynet/Miljøstyrelsen,
som udsteder en tilladelse, der gælder for en periode på 3 år.

Miljøstyrelsen har nu gjort processen lettere med en online løsning, hvor man kan indsende giftmeddelelsen via Miljøstyrelsens hjemmeside. Online løsningen betyder, at man nu får en kvittering umiddelbart efter at giftmeddelelsen er indtastet og sendt. Samtidig vil man automatisk modtage en påmindelse en måned før en tidligere giftmeddelelse er
udløbet.

Hvis du får brug for yderligere information/assistance i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at
sende os en e-mail her.

Affaldsbortskaffelse

Mange af vores kunder nyder godt af Baden-Jensens' ordning med bortskaffelse af brugt fortynder. En del af fortynderen regenereres og den del, der ikke kan regenereres, sørger vi for at bortskaffe som farligt affald iht. gældende lovgivning.

Vi har de rette kontakter, så vi kan sikre dig en prisgunstig fjernelse af dit fortynderaffald, når det kræves.Kontakt os og hør nærmere ved at sende os en e-mail her.

Rækkeevne- og emissionsberegning

Har du brug for at kunne dokumentere, hvor stort dit forbrug og emission af opløsningsmidler har været eller forventes at blive i den kommende tid, så kontakt os her.

VOC-lovgivning

Pr. 1. januar 2007 trådte EU's produktdirektiv i kraft. Dette direktiv gælder alle autolakererier og afløser det hidtidige emissionsdirektiv. Produktdirektivet betyder også, at Baden-Jensen A/S som lakleverandør udelukkende må sælge autolakprodukter, der overholder nærmere fastsatte grænser for VOC-indholdet i den sprøjteklare blanding.

Virksomheder, der lakererer industriemner, må dog fortsat anvende produkter med et indhold af opløsningsmidler, der overstiger VOC-grænserne. Hvis du vælger at bruge produkter med højt opløsningsmiddelindhold, skal du stadig overholde din målemission. Du skal dermed også indsende et detaljeret regnskab for dit forbrug af lakprodukter.

Har du spørgsmål til EU's produktdirektiv, og hvad det betyder for dig, kan du kontakte os her.