Fremtiden er bæredygtig
Det forholder vi os til

Vi vil bidrage aktivt til en klimaneutral verden i 2050. Det gør vi blandt andet ved en række tiltag i vores måde at drive forretning på.

Vi er stolte over at præsentere vores arbejde med bæredygtighed

Bæredygtighed er naturligvis et vigtigt emne for os, hvorfor dette også er integreret i vores virksomhedsstrategi - lige fra miljømæssige og sociale tiltag til de bæredygtige fordele som fx cirkulære forretningsmodeller. Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som arbejder benhårdt med virksomhedens grønne omstilling.

Som mange virksomheder, er vi lige nu i den spæde start af den grønne omstilling. Vi deltager ivrigt i kurser, konferencer, møder og webinarer, hvor vi lytter og lærer samt sparer med andre SMV'er, for løbende at lære og forbedre vores præstation på bæredygtighedsfronten.

For at imødekomme nye ESG datakrav fra vores forretningspartnere som fx kunder, leverandører, finansielle partnere og myndigheder har vi udgivet vores første bæredygtighedsrapport der bl.a. viser vores CO2 udledning samt vores sociale og ledelsesmæssige præstationer.

Stay tuned!

Bilpolitik

Fra 2026 er virksomhedens bilpark omstillet til elbiler. Dette fremgår af den nyeste bilpolitik, som blev lanceret i januar 2023.

Produktion af egen energi

Vi undersøger mulighederne for at producere egen energi. Det kan være solceller, vindturbiner eller noget helt tredje.

Energicheck

For at reducere CO2 udledning vil vores bygninger gennemgå et energicheck, hvor vi får identificeret, hvor det kan betale sig at investere.

Vi tager skraldet!

Vi kommer i hvert fald til at kigge ind i genanvendelse og cirkulære modeller, hvor vi kan genanvende produkter købt hos os, i stedet for at disse bliver kasseret.

ESG rapportering

For at imødekomme ESG datakravene er vi i gang med at udvikle en bæredygtighedsrapport og en CO2 beregning for løbende overblik over udvikling, og nem håndtering af vores ESG data.

Transport og rejse med omtanke

Når det er muligt, vil vi prioritere samkørsel, og vi vil planlægge ruter der tilgodeser miljøet. Når vi skal på forretningsrejse udenlands, vil vi være kritiske i vores valg af transportmiddel.