Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S har det overordnede ansvar for selskabet - herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Bestyrelsen består af én bestyrelsesformand, samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges ud fra faglige kompetencer og erfaring i erhvervslivet.

Valg til bestyrelsen foregår jf. vedtægterne, og der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder, samt én generalforsamling årligt i Baden-Jensen A/S.

Bestyrelsens primære funktion er at fastlægge den overordnede strategi for Baden-Jensen A/S, samt at støtte og vejlede virksomhedens daglige ledelse. Bestyrelsens agerer endvidere effektiv sparringspartner på centrale erhvervsmæssige forhold, herunder strategi, økonomi, samt eksisterende og nye forretningsområder.

Bestyrelsen bærer det formelle ansvar for, at virksomheden til enhver tid er korrekt og ansvarligt drevet, samt i overensstemmelse med eksisterende lovgivning. 

 

Bestyrelsen hos Baden-Jensen A/S: 

Bestyrelsesformand:     Finn Baden-Jensen

Bestyrelsesmedlem:      Martin Baden-Jensen - Direktør Baden-Jensen A/S

Bestyrelsesmedlem:      Claus Mundus-Pedersen - Partner/Co-Owner af Hansen Toft A/S - HeadhunterRevisor

Revisor:                           Ulrik Nørskov - Statsautoriseret revisor og medejer ved BUUS JENSEN

 

Claus Mundus-Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Finn Baden-Jensen
Bestyrelsesformand
Martin Baden-Jensen
Bestyrelsesmedlem
Ulrik Nørskov
Revisor