Fem trin for at øge bæredygtigheden på dit værksted!
29.04.2020

Fem trin for at øge bæredygtigheden på dit værksted!

Spies Hecker har stort fokus på bæredygtighed og støtter værksteder i at tænke grønnere og reducere deres energiforbrug - de har derfor samlet fem gode tiltag, som kan bidrage til en grønnere omstilling af værkstederne.

Vurdering

Det første trin mod miljøbevidsthed involverer en helhedsvurdering af den eksisterende forretningspraksis. Spies Hecker Brand Manager, Joachim Hins forklarer ’’Værkstedsejere bør føre lager over deres produkter og tilbehørsmaterialer, og tage notits af de processer de benytter sig af, lige fra lakeringsarbejde til bortskaffelse af farligt affald. Herefter kan de vurdere om medarbejderne følger de mest effektive processer og om forbruget af materialer og ressourcer holdes til et minimum? Om medarbejderne trænes korrekt og understøttes i brugen af de nyeste lavenergisystemer? Om retningslinjerne for farligt affald overholdes? og om der er nye og mere miljøansvarlige muligheder tilgængelige på markedet? Når de først har et klart billede af, hvor de står, kan de identificere hvor der er plads til forbedring!’’

Lavenergi produkter

En forbedring af bæredygtigheden kan opnås ved at vælge produkter, der gør det muligt at udføre reparationer med højere hastighed og mest mulig effektivitet. Et produktsortiment som Spies Heckers Speed-TEC gør reparationer hurtigere og mere energieffektive, mens de giver fremragende resultater.

Spies Hecker Speed-TEC-serie gør det muligt at halvere procestiden og fjerner ekstra energiforbrug under tørring uden at gå på kompromis med kvaliteten. Autolakken kan tørre ved temperaturer helt ned til 20 °C, hvilket svarer til en energibesparelse på 70% for autolakererier.

 

”Denne lave temperaturindstilling påvirker miljøet væsentlig mindre, end hvis temperaturerne skulle holdes over 65 °C, og det holder naturligvis energiregningerne nede på samme tid,” siger Hinz.

Uddannelse

Miljøbevidsthed er noget, der bør deles på tværs af værkstedet. Det er vigtigt at vælge brugervenlige og energieffektive laksystemer, men det er lige så vigtigt at sikre, at medarbejderne er trænet i at bruge produkterne og ved, hvordan de skal anvende tilbehørsmaterialerne.

”Det tredje trin handler om at minimere affald. Jo mindre materialeaffald et værksted genererer, jo bedre er det for miljøet, og jo bedre er det for bundlinjen. Når autolakerer er fuldt uddannede og velinformeret om et produkt, er anvendelsen lettere, og kapaciteten øges. Omvendt, kan de muligvis begå fejl, når de ikke er sikre på anvendelsesprocessen, hvilket kan resulterer i unødvendigt spild’’ siger Hinz.

Affaldsreduktion og bortskaffelse

Det fjerde aspekt som kan højne bæredygtigheden, omhandler bortskaffelsen af farligt affald. Værkstederne skal overholde lokale love og de gældende EU-regler om bortskaffelse af de produkter de anvender. Disse regler er stedfæstet for til dels at sikre både medarbejdernes sundhed og sikkerhed, men også for at skåne miljøet.

Hinz forklarer, ’’Alt hvad der er udsat for maling, kan betragtes som farligt, uanset om det er en rengøringsserviet eller en gummihandske. Containere som tømmes forkert betragtes som farligt affald, imens korrekt tømte containere klassificeres som kontrolleret affald. Det er vigtigt at sikre at affaldet holdes væk fra kloaker og vandløb, samt at det bortskaffes i overensstemmelse med de gældende miljøbestemmelser. Produktetiketterne og sikkerhedsdatabladene giver vigtige oplysninger om bortskaffelse’’.

Vælg den rigtige partner

Det femte og sidste tiltag mod en grønnere omstilling er valget af samarbejdspartnere og leverandører. 

Afslutningsvis opfordrer Joachim Hintz værkstederne til at tilslutte sig ligesindede organisationer. ’’Du er kun så god, som den virksomhed du har, så det er essentielt at værkstederne udvælger samarbejdspartnere og leverandører som ligeledes støtter og viderefører deres bestræbelser på at blive grønnere. Ingen virksomhed er for stor eller for lille til ikke at gøre status over dens miljøpåvirkning’’.

 

 

Autobranchen kan i sidste ende gøre sin del for at beskytte miljøet ved at vælge de rigtige produkter, de rigtige samarbejdspartnere og de rigtige processer.

Læs mere om Spies Hecker og deres fem trin til et mere bæredygtigt værksted her!